Závěrečný účet Mikroregionu Novoměstsko za rok 2016

26. 5. 2017 Pá 19.09 od Jaromír Kalous | Úřední

Celý text zde

Příloha k účetní závěrce Mikroregionu Novoměstsko za rok 2016

26. 5. 2017 Pá 19.04 od Jaromír Kalous | Úřední

Celý text zde

Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samospráv

26. 5. 2017 Pá 18.58 od Jaromír Kalous | Úřední

Celý text zde

26. 5. 2017 Pá 18.47 od Jaromír Kalous | Úřední

Auditorskou zprávu Mikroregionu Novoměstsko

čtěte, prosím, na http://novomestsko.cz/

Z důvodu velkého rozsahu není zde zkopírována.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Spělkov z 12. 5. 2017

17. 5. 2017 St 20.41 od Jaromír Kalous | Úřední

Celý text zde

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016

17. 5. 2017 St 20.32 od Jaromír Kalous | Úřední

Celý text zde

Rozvaha sestavená k 31. 12. 2016

17. 5. 2017 St 20.22 od Jaromír Kalous | Úřední

Celý text zde

Závěrečný účet Obce Spělkov za rok 2016

17. 5. 2017 St 20.05 od Jaromír Kalous | Úřední

Celý text zde

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Spělkov za rok 2016

17. 5. 2017 St 19.58 od Jaromír Kalous | Úřední

Celý text zde

Opis rozpočtových opatření

10. 5. 2017 St 19.36 od Jaromír Kalous | Úřední

Celý text zde

Starší texty naleznete v archivu.